Obowiązek informacyjny (RODO)

Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piotr Zwarycz, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą OBIEKTIV z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Andersa 29/30. Można się ze mną skontaktować pod nr tel. +48 503 020 988 lub adresem e-mail: album@misja-szwecja.pl.
2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane wyłącznie w celu wysłania powiadomienia o dostępności albumu fotograficznego w sprzedaży na podany adres e-mail.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do poinformowania o dostępności albumu.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie tylko Piotr Zwarycz.
5. Każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów.
7. W ramach wykonywanych czynności nie korzystamy z plików cookies.